عارف ارازپور

عارف ارازپور

از توصیه به دعا برای مهار ارزش دلار تا سانسور گروهی رسانه های دولتی درباره فروپاشی ریال

نرخ فروش دلار در جریان معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران پس از آن که برای نخستین بار از مرز ۶۰ هزار تومان (۶۰۰ هزار ریال) فراتر رفت تا میزان افزایش آن در سال جاری خورشیدی به بیش از ۱۲۸ درصد برسد، سیر نزولی به خود گرفت.