وقتی مسومیت تهدیدکننده جان است هنوز دلیل مسمومیت دانش‌آموزان قمی مشخص نیست/ مهم‌ترین مسمومیت‌ها کدامند؟

هر سال بیش از هزاران نفر در ایران به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست می‌دهند، به این آمار بستری شدن هزاران نفر دیگر در بیمارستان را هم باید اضافه کرد.
ادامه مطلب