کشف دروازه شهر پارسه در شیراز

روابط عمومی دانشگاه شیراز، اعلام کرد: پس از دوازده فصل کاوش باستان شناختی هیأت مشترک ایرانی-ایتالیایی در پارسه تخت جمشید در چارچوب پروژۀ «از کاخ تا شهر»، چشم‌اندازی نو از کهن‌ترین شهر پارسی ایران گشوده شد. این افق تازه، کشف دروازۀ شهر قدیمی پارسه است.
ادامه مطلب